PRF faktori rasta

ZAKAŽITE BESPLATAN PREGLED I KONSULTACIJU

PRF faktori rasta

 

PRF FAKTORI RASTA - Plazma bogata trombocitima

 

PRF je frakcija krvi bogata trombocitima i leukocitima, koja predstavlja drugu generaciju izvora faktora rasta. 

 

PRF se dobija centrifugiranjem krvi pacijenta u epruvetama bez aditiva. PRF je čist i krajnji proizvod i sadrži isključivo fibrin dobijen iz krvi pacijenta.


Krvne pločice koje se nalaze u PRF-u bogate su faktorima rasta. Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimulišu na prvom mestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova, kao i rast nove kosti u koštanim defektima. Usled toga, defekt je bolje prokrvljen čime se poboljšava regeneracija. Faktori rasta takođe stimulativno utiču na rast kosti u defektu kada su u pitanju recimo, parodontološke intervencije, čime dodatno doprinose boljem efektu same terapije.

 

PRF se koristi prilikom:

  • Augumentacije koštanog grebena u vilici ¬¬(piriprema za ugradnju implantata)
  • Parodontoloških intervencija (režanj operacije)
  • Prilikom terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se goli vratovi i eliminiše se defekt
  • Prilikom vađenja zuba – PRF se ubacuje u defekt kako bi se umanjio gubitak koštane mase

 

PRF je bezbedna metoda iz razloga što se isključivo deo lične pacijentove krvi vraća u defekt bez i jednog drugog dodatka.

 

PRF METODA


PRF je skraćenica za pojam " platelet-rich fibrin", što u prevodu znači fibrin obogaćen trombocitima. Ovo su produkti koji se dobijaju iz pacijentove krvi i koriste se primarno u oralnoj i estetskoj hirurgiji.


U novije vreme se u naprednijim stomatološkim zahvatima fibrin koristi zbog boljeg zarastanja kosti i mekih tkiva, pa služi  kao idealna priprema za hirurške zahvate koji predhode ugradnji implantata.

 

O čemu se zapravo radi?

 

Naše telo ima prirodnu sposobnost samoizlečenja. 


PRF metodom kroz atrakciju matičnih ćelija iz tela obnavljaju se nova tkiva. Proces počinje uzimanjem krvi pacijenta, koja se daljom obradom kroz koagulaciju centrifugom u za to predviđenom redu, razdvaja. Ceo proces je zaista brz (12 minuta), bezbolan i jednostavan.


Odvajanjem krvi od crvenih krvnih zrnaca dobijamo plazmu i fibrin, koje kasnije koristimo kao biološki autotransplatant tj. nakon vađenja zuba, na to isto mesto postavljamo fibrin i plazmu koji nam služe za ubrzavanje procesa zarastanja, i ubrzavanje procesa prihvatanja implatata, i na taj način sam proces čini bržim i sigurnijim, a pre svega, bezbolnim.


Prilikom aktivacije, faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimulišu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova, pa time i rast nove kosti u koštanim defektima. Rezultat je bolja ishrana tkiva kiseonikom, čime se poboljšava regeneracija. Rezultati su zaista izuzetni.

 

POSTAVITE NAM
PITANJE
Dental Plaza

* * *

DENTAL PLAZA CALL CENTER 00-24

Top